LIÊN HỆ
+ Thông tin công ty :

VIET ROLL RUBBER ROLLS CO.,LTD

Add: MB2-2+3 Duc Hoa 1 industrial zone, Hamlet 5, Duc Hoa

Dong commune,Duc Hoa district, Long An province, Vietnam

Tel : +84 -272.3779393       Fax : +84 -272.3779392

Email     :  vietroll@yahoo.com 

Website :  www.vietroll.vn

+ Nói với chúng tôi bạn cần gì: