Lịch sử của cao su

Cao su còn được gọi là cao su Ấn Độ, cao su latex, cao su A-ma-dôn, caucho hoặc caoutchouc, bao gồm các polyme của hợp chất hữu cơ isoprene, với các tạp chất nhỏ của các hợp chất hữu cơ khác, cộng với nước. Thái Lan và Indonesia là hai trong số các nước sản

error: Content is protected !!