Lịch sử hình thành

Lịch Sử Hình Thành

Năm 2009 Vietroll chính thức đưa vào hoạt động. Tốc độ tăng trưởng của Vietroll tăng nhanh với công tác sản xuất phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Năm 2011 Vietroll xây dựng phòng R&D (phòng thí nghiệm) với nhiệm vụ nâng cao chất lượng sản phẩm bằng công tác nghiên cứu chuyên sâu. Phòng ban được chính thức đưa vào hoạt động vào năm 2012.
Năm 2014 Cải tiến hệ thống sản xuất
Năm 2015 ISO 9001:2015
Năm 2016 Áp dụng hệ thống quản trị 5S
Năm 2022 Đang cập nhật
error: Content is protected !!