Cao su thanh

Thanh lau bóng gạo (Pro)
Màu sắc

Màu lúa (Pro)

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm

Thanh lau bóng gạo (Trắng)
Màu sắc

Trắng

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm

Thanh lau bóng gạo (Vina)
Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm