Lon thiếc/Thùng thiếc

Lon Thiếc Tròn
Thiết kế và in ấn

Cá nhân hoá theo nhu cầu cụ thể của khách hàng

Nắp

Nắp thường, Nắp vặn nhựa, Nắp vặn thiếc, Nắp nhấn

Màu sắc cơ bản

Màu vàng, màu bạc, màu trắng

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có yêu cầu về số lượng, thiết kế hoặc yêu cầu cụ thể nào khác để được tư vấn chuyên sâu.

Lon Thiếc Vuông
Thiết kế và in ấn

Cá nhân hoá theo nhu cầu cụ thể của khách hàng

Nắp

Nắp vặn nhựa, Nắp vặn thiếc, Nắp nhấn, Nắp rót

Màu sắc cơ bản

Màu vàng, Màu bạc, Màu trắng

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có yêu cầu về số lượng, thiết kế hoặc yêu cầu cụ thể nào khác để được tư vấn chuyên sâu.

Thùng thiếc tròn
Thiết kế và in ấn

Cá nhân hoá theo nhu cầu cụ thể của khách hàng

Nắp

Nắp thường

Màu sắc cơ bản

Màu vàng, màu bạc, màu trắng

Sản xuất tại

Vietnam

Yêu cầu

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có yêu cầu về số lượng, thiết kế hoặc yêu cầu cụ thể nào khác để được tư vấn chuyên sâu.

Thùng Thiếc Vuông
Thiết kế và in ấn

Cá nhân hoá theo nhu cầu cụ thể của khách hàng

Nắp

Nắp nhấn, Nắp vặn thiếc, Nắp vặn nhựa

Màu sắc cơ bản

Màu trắng, Màu vàng, Màu bạc

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có yêu cầu về số lượng, thiết kế hoặc yêu cầu cụ thể nào khác để được tư vấn chuyên sâu.