Trục chà lúa

Trục chà lúa còn được gọi là Rulo, là một phụ tùng quan trọng của máy xay xát lúa gạo.

Những khách hàng lớn tại Việt Nam đang là khách hàng tin dùng sản phẩm của chúng tôi: Bui Van Ngo, Lamico, …

Đối tác của chúng tôi: Tan Lua Vang

Tìm hiểu sâu hơn về chúng tôi: Vietroll

Đừng ngần ngại để lại thông báo để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Trục chà lúa 1000
Color

Màu lúa mì, Màu xanh mạ, Màu gỗ

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 14 inch
Màu sắc

Màu lúa mì

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 20 inch
Màu sắc

Màu lúa mì

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 2000
Màu sắc

Màu lúa mì, Màu gỗ, Màu xanh mạ

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Cao su

NBR + BR

Trục chà lúa 2200 Nhôm
Màu sắc

Màu lúa mì, Màu gỗ, Màu xanh mạ

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 2500 Nhôm
Color

Màu lúa mì, Màu xanh mạ, Màu gỗ

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 3000
Màu sắc

Màu lúa mì, Màu gỗ, Màu xanh mạ

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 4000
Màu sắc

Màu lúa mì, Màu xanh mạ, Màu gỗ

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

1 2