Square Tin Bucket
Design and Print

Custom design and printing service for specific need

Lid

Plastic Twist Lid, Tin Twist Lid, Press Twist Lid

Basic Colour

White, Gold, Silver

Made in

Vietnam

Inquire

Please message us if you have any further requirements or there is a specific need for order this item. Don't hesitate to ask and thank you for your patience.

Thanh lau bóng gạo (Pro)
Màu sắc

Màu lúa (Pro)

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm

Thanh lau bóng gạo (Trắng)
Màu sắc

Trắng

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm

Thanh lau bóng gạo (Vina)
Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng nhắn tin cho chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này. Đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi. Cảm ơn bạn đã quan tâm sản phẩm

Thùng thiếc tròn
Thiết kế và in ấn

Cá nhân hoá theo nhu cầu cụ thể của khách hàng

Nắp

Nắp thường

Màu sắc cơ bản

Màu vàng, màu bạc, màu trắng

Sản xuất tại

Vietnam

Yêu cầu

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có yêu cầu về số lượng, thiết kế hoặc yêu cầu cụ thể nào khác để được tư vấn chuyên sâu.

Thùng Thiếc Vuông
Thiết kế và in ấn

Cá nhân hoá theo nhu cầu cụ thể của khách hàng

Nắp

Nắp nhấn, Nắp vặn thiếc, Nắp vặn nhựa

Màu sắc cơ bản

Màu trắng, Màu vàng, Màu bạc

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu

Vui lòng liên hệ nếu quý khách có yêu cầu về số lượng, thiết kế hoặc yêu cầu cụ thể nào khác để được tư vấn chuyên sâu.

Trục chà lúa 1000
Color

Màu lúa mì, Màu xanh mạ, Màu gỗ

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.

Trục chà lúa 14 inch
Màu sắc

Màu lúa mì

Cao su

NBR + BR

Sản xuất tại

Việt Nam

Yêu cầu riêng

Vui lòng để lại thống báo hoặc liên hệ đến chúng tôi nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào khác hoặc có nhu cầu cụ thể để đặt hàng mặt hàng này.