vietroll

Tháng Năm 2021

Việt Roll luôn quan tâm đến môi trường xanh. Vì vậy, việc áp dụng hệ thống năng lượng mặt trời vào trong sản xuất là …

Tất cả chúng ta đều biết gạo là gì và nó trông như thế nào? Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi gạo được làm như thế nào và quy trình của nó có phức tạp hay không?